CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NGHỆ AN
Tên văn bản : Phụ lục 06: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 theo quy định tại NĐ 81/2015/NĐ-CP của Chính Phủ   Xem online
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 03/BC-Cty Ngày có hiệu lực : 08/03/2018
Ngày ban hành : 08/03/2018 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An Người ký : Đinh Văn Quang