CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NGHỆ AN
Tên văn bản : Phụ lục 05: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất theo quy định tại NĐ 81/2015/NĐ-CP của Chính Phủ   Xem online
Mô tả :
Số hiệu văn bản : 02/BC-Cty Ngày có hiệu lực : 08/03/2018
Ngày ban hành : 08/03/2018 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An Người ký : Đinh Văn Quang