CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NGHỆ AN
Tên văn bản : Phụ lục 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 theo quy định tại NĐ 81/2015/NĐ-CP của Chính Phủ   Xem online
Mô tả : Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018
Số hiệu văn bản : 06 KH/Cty Ngày có hiệu lực : 05/03/2018
Ngày ban hành : 05/03/2018 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An Người ký : Đinh Văn Quang